BTJ Finland Oy on muutti nimensä Kirjastopalvelu Oy:ksi. Nimen palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa tuli ajankohtaiseksi yrityksen palattua suomalaisomistukseen. Nimenmuutoksen yhteydessä uudistettiin myös logo ja yritysilme.   

Vastasimme uuden yritysilmeen luomisesta, verkkosivuston suunnittelusta ja tuotannosta, sekä visuaalisesta ilmeestä graafisine elementteineen. Uudistuksen yhteydessä panosettiin myös asiakkaan omaan kuvapankkiin, johon tuotettiin yhden kuvauspäivän aikana runsaasti kuvamateriaalia yhdessä lokaatiossa. Kuvausten suunnittelu, rekvisitointi, lokaatiovalinnat ja tuotanto hoituivat kauttamme.

Comment